Forskning

När fler ger mer

Forskningsbaserad och empirisk kunskap om Delat Ledarskap

Forskning inom Delat Ledarskap

Här har vi samlat svenska forskningsrapporter och uppsatser för nedladdning

 

2014 gjordes en sammanställning av dessa rapporter och uppsatser tillsammans med slutsatser från djupintervjuer med åtta personer som har erfarenheter av Delat Ledarskap. Vi valde att intervjuva personer med såväl positiva som negativa upplevelser i vitt skilda branscher för att samla trovärdig empiri.

Köp sammanställningen för 75 kronor inkl. moms.

Övriga rapporter och uppsatser finns för gratis nedladdning och egen sammanställning nedan.

Välj det som passar dig!

Kan fler ge mer?

En introduktion till Delat Ledarskap utifrån forskning och empiri

Målsättningen med denna sammanställning är att förmedla en förståelse för vad konceptet Delat Ledarskap innebär och vilka för- och nackdelar ett delat ledarskap kan medföra. Därför har vi samlat information från akademisk litteratur, empiri och egna efterforskningar för att göra en grundläggande sammanställning på denna framväxande organisatoriska företeelse. För att förklara ämnet genomgående börjar vi med att förklara vad delat ledarskap är och hur vanligt det är i Sverige.

Totalkostnad: 75 kronor Beställ och kortbetala den här

Forskningsbaserade rapporter och uppsatser

för gratis nedladdning finns här:

Andersson, L., Kabuye, L. & Loi, L. (2008)

Delat Ledarskap – Ett sätt att lätta bördan?

Mälardalens Universitet

Andréas E. & Lindström S. (2008)

Shared Leadership as a Future Leadership Style

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Ladda ner den här

Biglari, S. (2006)

Delat ledarskap i medarbetarperspektiv.

Arbetslivsinstitutet

Ladda ner den här

Carlson, Ö. & Grunewald, P. (2008)

Vägledning – delat ledarskap.

Göteborgs Stadskansli

Ladda ner den här

Döös, M. & Wilhelmson, L. (2003)

Delat ledarskap – en trend i vardande

Arbetslivsinstitutet

Ladda ner den här

Döös, M., Hanson, M., Backström, T., Wilhelmson, L. & Bellaagh, K. (2006)

Perspektiv på delat ledarskap i några kommunala verksamheter

Arbetslivsinstitutet

Ladda ner den här

Helin, T & Isaksson, V (2010)

Roterande Kommunchefskap -delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv

Göteborgs Universitet

Ladda ner den här

Lundh, J (2015)

The Value of Shared Leadership

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Ladda ner den här

Rosenback, C A M (2011)

Projektledarskap

VASA Yrkeshögskola

Ladda ner den här

Rosengren K. (2008)

En hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring

Högskolan i Jönköping

Ladda ner den här

Sjöberg, N. & Rauch, D. (2012)

Delat ledarskap – framtidens ledarskap.

Göteborgs Universitet

Ladda ner den här

Svensson J. & Åsberg J. (2007)

Prestigelöshet och kritisk reflektion

Stockholms Universitet

Ladda ner den här

Öhman, P. (2011)

Delat ledarskap, en gemensam resa.

Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Ladda ner den här

Öman, S. (2005)

Juridiska aspekter på samledarskap – hinder och möjligheter för delat ledarskap.

Arbetslivsinstitutet

Ladda ner den här

 

Söker du

  • Forskningsbaserad teori
  • Empiriskt testade metoder
  • Utbildare med chefserfarenhet
  • Certifierade coacher & mentorer
  • Genuin introduktionsutbildning
  • Professionell handledning
  • Beprövad verktygslåda
  • En partner som kan området

Då har du kommit rätt.

Läs mer här och kontakta oss

om du saknar något.

 

"Ordet delat är ett tvetydigt ord och kan antingen betyda gemensamt eller uppdelat"

Ur rapporten Kan fler ge mer?

 

Forskning

och uppsatser

 

Har du en rapport eller uppsats som du vill ha in här så kontakta oss