Hem

När fler ger mer

Forskningsbaserad och empirisk kunskap om Delat Ledarskap

När fler ger mer

När, hur och varför ett Delat Ledarskap kan ge något mer

 

Vår ambition är att samla kunskap och erfarenhet inom Delat Ledarskap så att alla som kan, vill och vågar ger denna ledarskapsform en ärlig chans. Vi ser Delat Ledarskap som ett kraftfullt komplement till sololedarskap eftersom flera människors erfarenheter, kompetenser och perspektiv är rikare än en enda individs.

 

Delat ledarskap i sig är ingen framgångsfaktor, fördelarna finns att hitta i hur man delar sitt ledarskap. Det är därför viktigt att ständigt utvärdera och utveckla sitt samarbete.

 

Delat Ledarskap är för två, tre eller fyra chefer som vill dela på ansvaret och arbetsuppgifterna för att gemensamt leda sina medarbetare. Vi är er partner för att få det ledarskapet att fungera.

Kan fler ge mer?

En sammanställning av svensk forskning, studier och egna djupintervjuer gjorda i åtta organisationer under 2014.

Spara tid och ladda ner den här! Helt GRATIS.

 

"Mindre börda, bättre

verksamhetsresultat och högre tillgänglighet

bedöms oftast vara resultat av delat ledarskap"

Ur rapporten Kan fler ge mer?

Före

Innan någon är redo att gå in i ett Delat Ledarskap har erfarenheter visat att urval och kvalificering är viktiga framgångsfaktorer.

Läs mer här!

Under

Under tiden som man utövar ett Delat Ledarskap uppnås högre effekt om cheferna introduceras och stöttas i sitt samarbete.

Läs mer här!

Efter

Efter att det Delade Ledarskapet avslutats finns chansen att verkligen lära av sina erfarenheter och skapa ett kontinerligt lärande.

Läs mer här!