Tjänster

När fler ger mer

Forskningsbaserad och empirisk kunskap om Delat Ledarskap

Tjänster inom Delat Ledarskap

Hur skulle tillvaron vara om det blev enklare, roligare och mer givande att vara chef?

 

Vi ser Delat Ledarskap som ett kraftfullt komplement till sololedarskap eftersom flera människors erfarenheter, kompetenser och perspektiv är mer givande än en enda individs. Delat Ledarskap är för två, tre eller fyra chefer som vill dela på ansvaret och arbetsuppgifterna att leda medarbetare. Delat Ledarskap är en framväxande företeelse som har slagit rot i Sverige och är enligt såväl yngre som äldre, män som kvinnor framtiden inom ledarskap. Vi är er partner för att få det ledarskapet att fungera.

 

Våra vanligaste tjänster är:

Före Delat Ledarskap

Undersök förutsättningarna

Innan ni bestämmer er för att satsa på ett Delat Ledarskap rekommenderar vi er att undersöka förutsättningarna. Vilka är ni som ska dela på ansvaret att leda verksamheten? Vilka kompetenser besitter var och en av er? Vad motiverar er? är en del av det vi kartlägger för att säkerställa om detta är rätt ledarskapsform för er. En felsatsning inför är minst lika dyrbar som en felrekrytering.

 

Kontakta oss för mer information.

Under tiden för Delat Ledarskap

Maximera nyttan och effekten

När ni bestämt er för att satsa på ett Delat Ledarskap rekommenderas ni att ge er de bästa förutsättningarna för att lyckas. Vårt gedigna startpaket omfattar 2 dagars introduktionsutbildning, en verktygslåda att använda på hemmaplan, regelbunden handledning och coachning under 6 månader efter utbildningen. Allt för att ni ska få den start som bäst maximerar nyttan och effekten för er och era medarbetare.

 

Kontakta oss för mer information.

Efter Delat Ledarskap

Avsluta med respekt

När det Delade Ledarskapet avslutas rekommenderar vi att avslutet sköts med största respekt. Det finns mycket att lära genom utvärdering och exitintervju, såväl för individerna som för organisationen. Nöjda kunder och medarbetare är de bästa ambassadörerna för ett varumärke. Till medarbetare räknas både nuvarande och tidigare, så vårda ditt varumärke och behandla alla med respekt.

 

Kontakta oss för mer information.

Söker du

  • Forskningsbaserad teori
  • Empiriskt testade metoder
  • Utbildare med chefserfarenhet
  • Certifierade coacher & mentorer
  • Genuin introduktionsutbildning
  • Professionell handledning
  • Beprövad verktygslåda
  • En partner som kan området

Då har du kommit rätt.

Läs mer här och kontakta oss

om du saknar något.